Forsiden

Ferjefritt samband Sunndal og Surnadal kommune. Mellom Molde og Trondheim. Døgnåpen til Nordmørsbyen Kristiansund.

Todalsfjordprosjektet handler om å tenkje stort og framover – om å gjøre en større region tilgjengelig hele døgnet. Det handlar om å gi næringslivet på indre Nordmøre utvidet vekst- og utviklingsvilkår, et bredere kundegrunnlag og økt økonomisk gevinst. Og det handlar om å gjøre det lettare og mer interessant å bosette seg her.

Selskapet har nå tatt tilbake sitt opprinnelige navn Todalsfjordprosjektet AS og arbeider for en tunnel fra Ålvundfjord til Rakaneset, med bro over til Todalsfjorden. Arbeidet med kommunedelplaner er startet, med mål om å ha dette klart høsten 2017.