Framsida

Ferjefritt samband mellom kommunene Sunndal og Surnadal og som i tillegg gir kortere døgnåpen veg mellom Molde/Kristiansund og Trondheim.

Todalsfjordprosjektet handler om å tenke stort og framover – om å gjøre en større region tilgjengelig hele døgnet. Det handler om å gi næringslivet på indre Nordmøre utvidede vekst- og utviklingsvilkår, et breiere kundegrunnlag og økt økonomisk gevinst, og ikke minst om å gjøre det lettere og mer interessant å busette seg her. I tillegg vil det etablere et nytt og bedre ferjefritt samband mellom Nordmøre/Romsdal og Trondheim.

Selskapet Todalsfjordprosjektet AS arbeider for realisering av sambandet – «fra Å til Å»: fra Ålvundfossen i Sunndal kommune til Åsbøen i Surnadal kommune.
På denne sida finner du informasjon og nyheter om prosjektet.