Framsida

Ferjefritt samband mellom kommunene Sunndal og Surnadal og som i tillegg gir kortere døgnåpen veg mellom Molde/Kristiansund og Trondheim.

Todalsfjordprosjektet handler om å tenke stort og framover – om å gjøre en større region tilgjengelig hele døgnet. Det handler om å gi næringslivet på indre Nordmøre utvidede vekst- og utviklingsvilkår, et breiere kundegrunnlag og økt økonomisk gevinst, og ikke minst om å gjøre det lettere og mer interessant å busette seg her. I tillegg vil det etablere et nytt og bedre ferjefritt samband mellom hele Nordmøre/Romsdal og Trondheim.

Selskapet Todalsfjordprosjektet AS arbeider for realisering av sambandet, med tunnel fra Ålvundfjord til Rakaneset og med bru over Todalsfjorden. På denne sida finner du informasjon og nyheter om prosjektet.