Apr. 2024: Fylkestinget bevilgar 26 mill. til planarbeidet

Arbeidet med Todalsfjordsprosjektet går videre.

18. april vedtok politikerne på fylketinget å fortsette planleggingen av Todalsfjordprosjektet.

Disse pengene var på plass i investeringsbudsjettet som posisjonen la fram.

Todalsfjordprosjektet får 8 millioner kroner å planlegge for i 2024. Prosjektet får 8 millioner i 2025, 5 millioner i 2026 og 5 millioner i 2027 til fortsatt planlegging av Todalsfjordkryssinga.

I innstillingen til saken «Innsparingskrav 2024», foreslo fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak å skyve på planlegginga av Todalsfjordprosjektet. Dette fordi hun ikke har tro på at fylkeskommunen vil ha økonomisk rom for å starte opp prosjektet på årevis.

Kilde: Avisa Driva