No skal ringen sluttast!

Sist helg vart endeleg Nordøyvegen opna, med folkefest, pomp og prakt på Harøya i nye Ålesund kommune. Leiinga i Todalsfjordprosjektet AS gratulerer alle involverte med å endeleg få ein ferjefri …

Les mer

Rapport frå verdianalysen – juni 2022

I juni gjennomførte rådgjevarar i Rambøll ei verdianalyse av Todalsfjordprosjektet, på oppdrag frå Fylkeskommunen og Todalsfjordprosjektet AS. Rapporten frå denne er vedlagt. Vedlegg Verdianalyse-Todalsfjordprosjektet (3 MB)

Generalforsamling 2022

Generalforsamlinga i Todalsfjordprosjektet vart gjennomført på Hammerstuene i Surnadal, torsdag 23. juni. Der vart tidlegare nestleiar, Lars Inge Kvande, valt til leiar, etter Malene Aaram Vike, som går over i …

Les mer

Arkeologiske utgravingar planlagt

I sommar startar fylkeskommunen det arkeologiske arbeidet i samband med Todalsfjordprosjektet. Arbeidet og registreringene vil skje til ulike tider for ulike strekningar av planområdet. Strekninga Øygarden – Åsbøen (traséalternativ 2a …

Les mer

Reguleringsarbeidet er i gang!

Med planprosjektleiar for Todalsfjordprosjektet, Per Gunnar Løset, på plass hos Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune i Kristiansund, starta i april det omfattande reguleringsplanarbeidet for prosjektet, som altså vil pågå …

Les mer

God jul og godt nyttår!

Todalsfjordprosjektet kan sjå tilbake på eit innhaldsrikt og viktig år i arbeidet for eit ferjefritt samband over Todalsfjorden. Vi ser allereie fram til 2022 og starten på den viktige reguleringsplanprosessen, …

Les mer

No kan reguleringsplanarbeidet starte!

Fylkestinget i Møre og Romsdal godkjende 7. desember økonomiplana for perioden 2022 til 2025. Det betyr òg at finansieringa av reguleringsplanarbeidet for Todalsfjordprosjektet, som er planlagt gjennomført i same perioden, …

Les mer