Todalsfjordprosjektet AS søkjer dagleg leiar

Arbeidsgivar:               Todalsfjordprosjektet ASStillingstittel:               Dagleg leiarFrist:                              16.08.2024 Todalsfjordprosjektet sin avtale med dagleg leiar går ut i oktober, og selskapet lyser no ut ein ny avtaleperiode med oppstart 1.11.2024. Todalsfjordprosjektet AS sitt …

Les mer

Generalforsamling i TFP AS 18.6.2024, kl 13.00

Alle aksjonærar i selskapet er inviterte til generalforsamlinga i Todalsfjordprosjektet AS. på Fylkeshuset i Molde, ev. Teams, tysdag 18. juni kl. 13.00. Kontakt dagleg leiar Trond Skogseth på 911 78910, …

Les mer

Apr. 2024: Fylkestinget bevilgar 26 mill. til planarbeidet

Arbeidet med Todalsfjordsprosjektet går videre. 18. april vedtok politikerne på fylketinget å fortsette planleggingen av Todalsfjordprosjektet. Disse pengene var på plass i investeringsbudsjettet som posisjonen la fram. Todalsfjordprosjektet får 8 millioner kroner å planlegge …

Les mer

Jan. 2004: Første kontraktane underteikna

Per Gunnar Løset kan fortelje til Driva at fylkeskommunen har skrive kontrakt med Norconsult om utføring av vindmålingane fot Todalsfjordprosjektet. Fylkeskommunen er og i forhandlingar om plan- og prosjekteringsoppdraget, som …

Les mer

27. juni 2023: Generalforsamling i TFP AS

Årets generalforsamling i selskapet vart gjennomført på Sunndalsøra 27.6.2023, og nedanfor finn de kopi av protokollen: Vedlegg Protokoll-GF-TFP-AS-270623-signert (2 MB)

Fylkesvegavdelinga tilrår undersjøisk tunnel!

31. mai skal samferdselsutvalet behandla konseptval for Todalsfjordprosjektet. No er innstillinga frå administrasjonen klar, og dei tilrår at ein går vidare med reguleringsplan for undersjøisk tunnel. Vedlegg Todalsfjordprosjektet-konseptval-og-vidare-planlegging (383 kB)