Feb. 2024: Fylkeskommunen sel seg ut av alle vegselskap

– Fylkeskommunen skal trekke seg ut av alle vegselskap. Historien viser vi ikke har vært
en god eier, sier fylkesordfører Anders Riise (H) i Møre og Romsdal til Driva.
Fylkesordføreren sier dette handler om eierskapsstrategi og at fylkeskommunedirektøren nå legger en plan for hvordan fylkeskommunen skal avvikle sine eierskap. Avviklinga gjøres etter et vedtak i fylkestinget.
Møre og Romsdal fylkeskommune er største aksjonær i Todalsfjordprosjektet AS som har
en aksjekapital på vel åtte millioner kroner.
Styreleder Tove-Lise Torve i Todalsfjordprosjektet AS sier det ikke får noen praktisk betydning for framdriften av prosjektet at fylkeskommunen trekker seg ut som eier.