Selskapets drift og løpende oppgaver ivaretas av daglig leder og styret.

For informasjon, kontakt daglig leder Trond Skogseth, mobil 911 78910 eller e-post post@todalsfjordprosjektet.no

Adresse:
c/o Buhagen 4
6650 Surnadal


Organisasjonsnr.: 946 532 347