Daglig ledelse

Etter at Todalsfjordprosjektet AS ble løst fra avtalen med Samspleis om daglig ledelse i mai 2015, ivaretas selskapets drift og løpende oppgaver av tidligere styreleder Bergsvein Brøske supplert med interne ressurser i styret. Ved behov leies nødvendig kompetanse inn, da i samråd med styrets beslutninger.

For mer informasjon fungerende daglig leder Bergsvein Brøske, tlf. 911 75 355.

Etterhvert som planaarbeidet går sin gang i fra høsten 2016 vil det gjøres ny vurdering på hvordan selskapets langsiktige drift skal løses.