Selskapets drift og løpende oppgaver ivaretas av daglig leder og styret. Ved behov, leies ekstern kompetanse inn.

For informasjon, kontakt daglig leder Bergsvein Brøskemob. 911 75 355.