Styrets leder:
Lars O. Løseth

Styrets nestleder:
Svein Atle Roset

Styremedlemmer:
Knut Steinar Olsen
Jorunn Ellinor Silseth
Hege Gåsvand
Milly Bente Nørsett
Nils Petter Tonning
Svein Erik Nilsen

Styret ble valgt på ordinær generalforsamling 10. juni 2016.

Daglig leder:
Bergsvein Brøske