Jan. 2004: Første kontraktane underteikna

Per Gunnar Løset kan fortelje til Driva at fylkeskommunen har skrive kontrakt med Norconsult om utføring av vindmålingane fot Todalsfjordprosjektet. Fylkeskommunen er og i forhandlingar om plan- og prosjekteringsoppdraget, som vil vere den største jobben og kontrakten i planleggingsfasen for Todalsfjordprosjektet.