Generalforsamling 2014

Onsdag 18. juni ble det avholdt generalforsamling i selskapet.

Kort oppsummert ble Nils Erik Tonning valgt som nytt styremedlem i steden for Mons Otnes. Det ble også vedtatt å endre selskapets navn tilbake til Todalsfjordprosjektet AS.

For øvrig vises det til generalforsamlingens protokoll under.

Vedlegg