Veien videre for Todalsfjordprosjektet

Veien videre for Todalsfjordprosjektet er å jobbe for en tunnel mellom Ålvundfjord og Rakaneset, med bro over Todalsfjorden.

I 2015 ble det fjort vedtak i kommunestyrene i Surnadal og Sunndal og i fylkestinget om at denne løsningen. Planprosessen startet umiddelbart og kan skisseres slik:

Konseptvalg      —>      Planprogram      —>      Kommunedelplan       —->    Reguleringsplan

Høringsdokumenter for planprogram er behandlet i respektive kommuner og pr 3.5.16 varsles det om oppstart av kommunedelplan for Todalsjordprosjektet som en interkommunal planprosess.

Mer informasjon fins på Surnadal kommunes hjemmesider.