Det startet som en idé i 1939

Det startet som en idé i 1939. Og nå begynner vi å ane lyset i enden av tunnelen. Bokstavelig talt.

Planprogrammet for Todalsfjordprosjektet er vedtatt, og nå starter den interkommunale planprosessen. Målet er vel kjent for de fleste: Tunnel fra Ålvundfossen til Rakaneset, og bru over Todalsfjorden. Møreforsking har vist oss at regioner med minst 4000 arbeidsplasser innenfor en reiseavstand på 45 minutter, er dem som opplever mest vekst. Med Todalsfjordprosjektet blir Indre Nordmøre en slik region.

Fylkets viktigste veiprosjekt
–Til tross for at dette er en langsiktig prosess hvor alt nødvendigvis må ta tid, er vi optimistiske, sier styreleder Lars Løseth.

Det er gledelig at Todalsfjordprosjektet nå er Møre og Romsdal fylkeskommunes høyest prioriterte samferdselsprosjekt. Indre Nordmøre har behov for den vekstimpulsen dette blir.

–Den nye fergefrie strekningen vil gi oss en helt annen dynamikk. Vi blir en 24/7-region, mener daglig leder Bergsvein Brøske. Det blir lettere å investere, ikke bare i de største tettstedene våre, men også i Todalen, Nordvik og Ålvundfjord.

Enklere å pendle til – eller fra
Med et sammenhengende veinett som alltid er åpent, vil det bli mulig for eksempel å bo i Surnadal og jobbe i Kristiansund. Kort sagt åpner vi opp regionen for en helt ny måte å tenke rekruttering, arbeidsmarked og bolyst på.

–Folk aksepterer inntil en times reisevei som pendlere, hvis veien er fin og jobben er interessant. Med tunnel og bru som binder Sunndal og Surnadal sammen, blir det enklere og mer attraktivt å flytte hit, sier Brøske.

Kortere og døgnåpne reiseveier vil ikke minst være en gavepakke til kulturlivet, og legge til rette for gode vilkår i handelsnæringen. På den måten handler prosjektet om mye mer enn vei – det handler om livskvalitet i vid forstand.

Gratis på sikt
Når tunnelen og brua står der, blir Kvanne-Rykkjem-ferga overflødig. Det sparer det offentlige for store summer hvert år og gir muligheter til å ta ut fergeavløsningsmidler. Todalsfjordprosjektet blir samtidig avhengig av bompengefinansiering. Det betyr at strekningen fortsetter å koste litt de første tiårene. Etter nedbetalingsperioden, blir reisen gratis – for første gang. Bompengeprisen vil ligge rundt det samme som en fergebillett med obligatorisk svele – omtrent hundre kroner. Med rabattkort slipper man unna med halve prisen.

–Her ser vi altså på muligheten for å redusere evigvarende fergekostnader til en liten førtiårsperiode, poengterer Løseth.

Veien framover
Før vi kan slippe jubelen løs ligger det et stykke arbeid foran Statens veivesen og kommunene våre, som i fellesskap skal planlegge prosjektet. Deretter må fylkestinget ha gjort endelig vedtak om bygging og stortinget ha godkjent bompengeinnkrevingen. Vi er optimistiske, og skal fortsette å arbeide for en døgnåpen region i vekst.

 

Lars Løseth t.v. og Bergsvein Brøske t.h.
Daglig leder styreleder Lars Løseth t.v. og Bergsvein Brøske t.h. er optimistiske med tanke på Todalsfjordprosjektet.

Foto: Nathan Lediard