Generalforsamling 2017

Etter forslag fra valgkomiteen ble:

Vedtak:
Svein Erik Nilsen, Jorunn Ellinor Silseth, Nils Petter Tonning og Milly Bente Nørsett (all for 2 år) gjenvalgt som styremedlemmer.

Øvrige Styremedlemmer var ikke på valg. Etter dette er selskapets styre slik sammensatt:

Styremedlemmer:
Lars O. Løseth – Ikke på valg – 1 år igjen
Jorunn Ellinor Silseth – Gjenvalg – 2 år
Nils Petter Tonning – Gjenvalg – 2 år
Milly Bente Nørsett – Gjenvalg – 2 år
Svein Erik Nilsen – Gjenvalg – 2 år
Svein Atle Roseth – Ikke på valg – 1 år i gjen
Knut Steinar Olsen – Ikke på valg – 1 år igjen
Hege Gåsvand – Ikke på valg – 1 år igjen

 

Vedlagt ligger informasjon rundt generalforsamling juni 2017. Se også vedlagt referat.