Ber om økt satsing på Todalsfjordprosjektet

Pressemelding:

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum ber politikerne på Mørebenken om økt satsing på viktige samferdselsprosjekt i regionen, særlig viktig er Todalsfjordprosjektet. Det ble klart da KNN og næringslivet i fylket møtte de folkevalgte på Stortinget før helga.

Hver måned møter representanter for næringslivet i fylket Mørebenken. KNN benytter denne anledningen til å ta opp prioriterte saker som er meldt inn av medlemmene.

  • Som det kom tydelig fram på Nordmørskonferansen: Nordmøre kan, og Nordmøre vil. Vi har mange muligheter, men så har vi også noen utfordringer. En av dem er at Nordmøre henger for dårlig sammen. Derfor må vi få realisert flere viktige samferdselsprosjekt, sier Finn Backer, daglig leder i KNN.

Todalsfjordprosjektet var et viktig tema i møte med mørebenken, da samarbeidet for næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal (SUSU) og KNN løftet saken. Todalsfjordprosjektet AS mener at den kan realiseres helt og holdent uten offentlige bevilgninger, dersom bompengeperioden kan utvides fra 25 til 40 år.

Backer trakk selv fram to andre prosjekter. Det første var ferge mellom Aure og Hitra, hvor det nå arbeides intenst for å sikre at et nytt fergesamband kan få støtte fra første driftsår og endelig etableres.

  • Et fergesamband vil knytte sammen to fylker og en hel region på en bedre måte. Det vil være veldig bra for næringslivet og åpne nye muligheter, blant annet når det gjelder frakt av laks. Vi vil etablere en større og sterkere arbeidsmarkedsregion langs kysten, sier Backer.

Det andre prosjektet på KNNs ønskeliste var en forsering av prosjektet med bru over Halsafjorden som teknisk pilot for en raskere og rimeligere gjennomføring av fergefri E 39.

  • Dette er viktig for Nordmøre, men for hele kysten som venter på fergefri E 39. En teknologisk pilot over Halsafjorden vil kunne utløse et nytt norsk industrieventyr.

Backer oppsummerer møtet med Mørebenken slik:

  • ¬Det var en lydhør og interessert forsamling som stilte flere spørsmål. Senere samme dag møtte SUSU og KNN også Arbeiderpartiets samferdsselsfraksjon. Det er helt avgjørende for oss på Nordmøre at beslutningen om at vi fortsatt skal være et eget fylke må bety en styrking av Nordmøre, sier Backer.

Kilde: Driva 14. februar 2018.