Arkeologiske utgravingar planlagt

I sommar startar fylkeskommunen det arkeologiske arbeidet i samband med Todalsfjordprosjektet. Arbeidet og registreringene vil skje til ulike tider for ulike strekningar av planområdet. Strekninga Øygarden – Åsbøen (traséalternativ 2a …

Les mer

Reguleringsarbeidet er i gang!

Med planprosjektleiar for Todalsfjordprosjektet, Per Gunnar Løset, på plass hos Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune i Kristiansund, starta i april det omfattande reguleringsplanarbeidet for prosjektet, som altså vil pågå …

Les mer

God jul og godt nyttår!

Todalsfjordprosjektet kan sjå tilbake på eit innhaldsrikt og viktig år i arbeidet for eit ferjefritt samband over Todalsfjorden. Vi ser allereie fram til 2022 og starten på den viktige reguleringsplanprosessen, …

Les mer

No kan reguleringsplanarbeidet starte!

Fylkestinget i Møre og Romsdal godkjende 7. desember økonomiplana for perioden 2022 til 2025. Det betyr òg at finansieringa av reguleringsplanarbeidet for Todalsfjordprosjektet, som er planlagt gjennomført i same perioden, …

Les mer

Han blir leiar for Todalsfjordprosjektet

Styret i Todalsfjordprosjektet har engasjert Trond Skogseth (55) frå Surnadal som ny dagleg leiar i selskapet. Han tek over stafettpinnen etter mangeårig leiar Bergsvein Brøske i oktober. Trond Skogseth har …

Les mer

Ekstraordinær generalforsamling 16. februar 2021

Den 16. februar 2021 kl. 13.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Todalsfjordprosjektet AS på Thon Hotel Surnadal. Vedlegg protokoll-fra-ekstraordinaer-generalforsamling-i-todalsfjordprosjektet (858 kB)

Generalforsamling 2018

Se dokumenter todalsfjordprosjektet-innkalling-til-generalforsamling-2018.pdf todalsfjordprosjektet-protokoll-fra-generalforsamling-2018.pdf Vedlegg todalsfjordprosjektet-innkalling-til-generalforsamling-2018 (28 kB)todalsfjordprosjektet-protokoll-fra-generalforsamling-2018 (51 kB)

Ber om økt satsing på Todalsfjordprosjektet

Pressemelding: Kristiansund og Nordmøre Næringsforum ber politikerne på Mørebenken om økt satsing på viktige samferdselsprosjekt i regionen, særlig viktig er Todalsfjordprosjektet. Det ble klart da KNN og næringslivet i fylket …

Les mer

Er spent på forholdene for brufeste i Todalsfjorden

Planarbeidet for Todalsfjordprosjektet er i gang. Prosjektlederen er spent på hva de geologiske undersøkelsene viser. Resultatet vil være avgjørende for hvor tunnel og bru kommer. Les om dette her: http://www.driva.no/abonnent/2018/02/08/Er-spent-p%C3%A5-forholdene-for-brufeste-i-Todalsfjorden-16050529.ece …

Les mer